Oturum Aç

 Hakkımızda

1845 (hicri 1261) y ılında Sultan Abdülmecit'in annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan tarafından kurulan ve   "Bezm-i Âlem Gureba-i Müslimin Hastanesi'' ismiyle Müslüman fakirlere tahsis edilerek vakfedilen hastanemiz,  iki asıra yakın bir zamandır başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize cerrahi alanında sağlık hizmeti vermektedir. 1992 yılında şuan hizmet verilmekte olan binasına taşınan Genel Cerrahi Klinikleri modern cerrahi tedavileri başarı ile uygulamanın yanı sıra cerrahi biliminin gelişmesine de vesile olmuştur. Yenilikçi ve modern tıbbın gerekliliklerine ön ayak olan Cerrahi Kliniklerimiz, 2010 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin kurulmasıyla Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak topluma ve bilime hizmet etmeye devam etmektedir.

Anabilim Dalımız, Mide ve kalın bağırsak, karaciğer safra yolları ve pankreas, meme ve tiroid kanserlerinin modern ve yenilikçi cerrahi tedavilerini uygulamakta ve kanıtlanmış bilimin ışığında, multidispliner yaklaşımla kanserin en iyi şekilde tedavi edilmesine gayret göstermektedir. Ayrıca organ nakli gibi toplumsal açıdan çok önemli olan bir alanda başarılı bir şekilde kadaverik ve canlıdan böbrek nakillerini gerçekleştiren Anabilim Dalımız, Paratiroid doku Nakli alanında da tüm dünyada öncülük etmektedir.  Bunun yanında obezite, kasık ve karın duvarı fıtıkları, safra kesesi hastalıkları, perianal bölge hastalıkları vb. genel cerrahiyi ilgilendiren birçok hastalığın minimal invaziv ve modern tedavileri başarı ile uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde hastalıkların cerrahi tedavileri yanında, Fitoterapi ve özellikle bakım hastalarının ihtiyaçlarına yönelik olan Palyatif Bakım hizmetleri de verilmektedir.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, merkez binanın 4. katında 36'sı Cerrahi, 4'ü ise Organ Nakil Ünitesi olmak üzere 40 yataklı servise sahiptir. Merkez bina içerisindeki kantinin hemen karşısında yer olan polikliniklerimiz her gün 6 poliklinik odası olarak ayaktan hastalarımızın tetkik ve tedavisini üstlenmektedir.  Merkez ameliyathanesinde 3 salonu bulunan Anabilim Dalımız envanterinde HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemleri, ultrasonografi cihazı, laparoskopik ultrasonografi probu, Radyofrekans ablasyon, lazer ablasyon, doppler THD, Gamma Prob gibi birçok modern tıbbi cerrahi cihazlar bulunmaktadır.​