Oturum Aç
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı modern tıbbın gerektirdiği şekilde alt bilim dallarına ayrılmış olarak çalışmaktadır. Anabilim dalımızda görev yapan öğretim üye ve görevlileri sadece belli bir bilim dalına/organ grubuna spesifik olarak çalışmaktadırlar. Beş alt bilim dalımız bulunmaktadır:
 
  • Endokrin ve Meme Cerrahisi Bilim Dalı
  • Obezite - Metobolik Cerrahisi Bilim Dalı
  • Üst Sindirim Sistemi Cerrahisi Bilim Dalı (Mide ve Özofagus)
  • Alt Sindirim Sistemi Cerrahisi Bilim Dalı (Kolorektal)
  • Hepatobiliyer Cerrahi Bilim Dalı

Merkez hastanemizde 40 yataklı kliniğimizle birlikte, her gün beş poliklinik ve en az iki ameliyathane ile görev yapmaktayız. Ayrıca Dragos hastanemizle birlikte, Fatih ve Eyüp polikliniklerinde de hizmet vermekteyiz.

Yapılanmamız içinde dünyanın ilk ve Türkiye’nin tek multidisipliner paratiroit nakil merkezi ile birlikte, Beykoz Araştırma Merkezimizde Türkiye’nin tek “Endokrinoloji Araştırma Laboratuvarı” mevcuttur. Ayrıca merkez hastanemizde bir de “Pelvik Fizyoloji Laboratuvarımız” bulunmaktadır. Üniversitemizin böbrek nakli ekibinde anabilim dalımız da yer almaktadır.